CSS rules to specify families

Név

Fenyves Katalin
kultúrtörténész


fenyveskatalin

A Budapesti Metropolitan Egyetem főiskolai tanára és az Országos Rabbiképző -Zsidó Egyetem docense, a Műértő olvasószerkesztője, számos kötet szerkesztője, fordítója. Főbb kutatási területe: zsidó társadalom- és kultúrtörténet, zsidó nők története. Képzelt asszimiláció? Négy zsidó értelmiségi nemzedék önképe című monográfiája 2010-ben jelent meg a Corvina Kiadónál.

Publikációk:
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10035804


Interjú:
http://zsidokultura.hu/fenyves-katalin-a-massagdiskurzus-elfogadtatasa


Projekt részvétel:
http://zsidokultura.hu/irany-a-to