CSS rules to specify families

Projekt név

Flohr Zsuzsi Hogyan jöttem rá...? kiállítás


Év
2021


Képzőművész
Flohr Zsuzsi


Grafika: Pálhegyi Flóra

A ZSK2028 Marom20 fesztivál keretében megrendezésre kerülő kiállítás 3 eseményt foglal magában, egy megnyitót, egy záró eseményt és egy zártkörű szakmai workshopot.

A kiállításról bővebben:

„Hogyan jöttem rá, hogy roma vagyok, hogyan tudtam meg, hogy zsidó vagyok” munkacímű projekt a zsidó és roma identitás elrejtésének, elutasításának vagy ellenkezőleg, a megélésének és elfogadásának közös vonásaival és a bennük rejlő különbségeivel foglalkozik. A különféle megküzdési és megélési stratégiák feltárására tesz kísérletet, amelyeket a Shoah/Porajmos utáni harmadik generáció tagjai saját családi származásukkal kapcsolatban fedeztek, fedezhettek fel és éltek meg.
1980 és 1988 között Kovács András, Erős Ferenc és Lévai Katalin életinterjúkat készített, második generációs magyar zsidókkal, zsidó származásúakkal, mely beszélgetések felhasználásával írták meg a „Hogyan tudtam meg, hogy zsidó vagyok” cikküket, ami 1985-ben jelent meg a Medvetáncban.
A projekt az Erős-Kovács–Lévai interjúkból kiindulva a lehetséges módszertani átjárhatóságot és annak hasznosságát vizsgálja, az eredeti kutatás címét kölcsönözve és azt kiegészítve a “Hogyan jöttem rá, hogy cigány vagyok, hogyan tudtam meg, hogy zsidó vagyok?” munkacímű projekten keresztül. Mindez azon a személyes tapasztalatomon alapul, amit az 1980-as években Magyarországon születettként éltem meg; ahogyan felfedeztem saját származásomat. Egymás mellé állítom saját tapasztalataimat a felismeréssel és a felfedezéssel kapcsolatban, és megvizsgálom azokat a módszereket, amelyek során más családok más származással olykor elrejtették, elutasították vagy megélték, elsajátították „rejtett” vagy „tabuizált” származásukat.
Merül fel a kérdés ismét: Hogyan tudtad meg, hogy zsidó vagy? Hogyan tudtad meg, hogy roma vagy? Azt gondolnánk, hogy a mai fiatal generáció valamiféle természetes módon nőtt bele saját kulturális identitásába, jelentsen az vallási vagy etnikai tudatot, kulturális hagyományokat családi szokásokat vagy ennek valamilyen elegyét. Gondolnánk, ahogy az eredeti kutás is feltételezi: aki ma a szó bármely értelmében roma illetve zsidó a világ legtöbb részén erre nem rájönni szokott, hanem cigányságát, zsidóságát természetes módon hagyományozza rá családja, mindennapi és kulturális környezete, és veszi tudomásul a társadalom, amelyben él.

A kiállítás megtekinthető 2021.08.25 és 09.14 között, nyitvatartási időben.

A kiállításon szereplő hang és videó anyagokat Ausztrics Andrea vágta.

Támogatók: Zukunftsfonds der Republik Österreich / Bundesministerium – Kunst, Kultur, öffentlicher Dienst und Sport, Wien / Visegrad Scholarship at OSA and the Central European University / Tarbut / Joods Dutch Jewish Humanitarian Fund / JDC, Mozaik Zsidó Közösségi Hub / Paideia – The European Institute for Jewish Studies in Sweden / Magyarországi Cionista Szövetség / ZSK – Zsidó Kultúra 2028