CSS rules to specify families

Projekt név

Hogyan tudtam meg...


Év
2023


Szervezők
Roma Kép Műhely, Flohr Zsuzsi,Ausztrics Andrea


fotók

Flohr Zsuzsi: „Hogyan tudtam meg…”. Videók és kutatási napló bemutatása, és az „On the Ground the Possibilities” videó vetítése

A "Hogyan tudtam meg…" művészetalapú projekt a Shoah/Pharrajimos (Phárrájimosz) utáni harmadik generációs zsidó és roma identitás elrejtésének vagy éppen ellenkezőleg, elfogadásának közös vonásait és különbségeit vizsgálja. Ez a projekt többek között azokat a különböző megküzdési stratégiákat elemzi, amelyeket az említett generáció alkalmazott/alkalmaz saját származásával való szembenézése során. Azt gondolnánk, hogy a mai generáció valamiféle természetes módon nőtt bele saját kulturális identitásába, jelentsen az vallási vagy etnikai tudatot, kulturális hagyományokat, családi szokásokat vagy ezeknek valamilyen elegyét. Vagy azt is hihetnénk, hogy mindezeket a családja, környezete természetes módon hagyományozza rá, és veszi tudomásul a társadalom, amelyben él. A projekt ebből a gondolatmenetből indul ki. (Flohr Zsuzsi)
Videók:
A "Hogyan tudtam meg" projekt videói összesen 28 perc hosszúak, magyar nyelvűek.
On The Ground, The Possibilities videó 14 perc hosszú, részben angolul részben magyarul van.
Időpont: április 12-én szerdán 16:00-19:00
Helyszín: ELTE Média Tanszék, Múzeum krt. 6-8. Főépület, magasföldszint, 39-es terem

Vendégek: Flohr Zsuzsi képzőművész, Kóczé Angéla szociológus, Ausztrics Andrea a Marom ZSK projekt vezetője, a videók vágó-szerkesztője
Moderátorok: Darányi Éva, Hóka Júlia

Ajánlott olvasmányok érdeklődőknek:
Flohr Zsuzsi honlapja: https://zsuzsiflohr.com/
Erős Ferenc, Kovács András, Lévai Katalin (1985): Hogyan tudtam meg, hogy zsidó vagyok?, Medvetánc
Erving Goffman (1981): Stigma és szociális identitás, in E.G.: A hétköznapi élet szociálpszichológiája. Bp. Gondolat. 179-239. vagy
E.G.: Stigma és szociális identitás, in Megismerés, előítélet, identitás (szociálpszichológiai szöveggyűjtemény), Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó - Wesley János Lelkészképző Főiskola, 1998, 263-295.
Elena Marushiakova, Vesselin Popov (szerk.)(2021): Roma voices in history. A Sourcebook. Roma Civic Emancipation in Central, South-Eastern and Eastern Europe from the 19th Century until World War II, Brill – Ferdinand Schöningh