A több évesre tervezett, mikroeseményekből álló programsorozat egy olyan diszkurzív tér megteremtésére törekszik, amelyben – Darren Kleinberg rabbi gondolatai mentén – a zsidó identitás nem egy pszichológiai kategória, ami azt írja le, hogy ki vagyok?, hanem egy szociológiai fogalom, amelyet kötődések és találkozásokalakítanak. Célunk tehát e kötődések természetrajzának feltárása és e találkozási lehetőségek megteremtése a tágan értelmezett, nyitott és befogadó kultúra eszközeivel és annak progresszív formáival.

Ennek érdekében 2018-ban az alábbi felhívással fordultunk tizenöt különböző területen aktív kulturális szereplőhöz, akik eddigi munkájukban a céljainkkal egyező szellemiségű tevékenységet fejtettek ki.

„Budapest 1945 előtt pezsgő zsidó művészeti, kulturális és szociális élet színtere volt. Ezzel szemben ma nagyon kevés az olyan színvonalas alkotás, ami a mai magyar zsidóság múltját és jelenét értelmezi, ábrázolja és azzal kapcsolatban kérdéseket tesz fel, vagy színvonalas új elemekkel gazdagítja. Annak ellenére, hogy jelenleg Budapesten található Közép-Európa legnagyobb élő zsidó közössége, akik nagy többségben értelmiségi/kreatív területen dolgoznak, a zsidó művészeti, kulturális és közösség projektek sokszor egy szűk körön belül maradnak, és a színvonaluk sem mindig kiemelkedő. A kortárs zsidó kulturális felhozatalt az egy-egy külföldi meghívott időről időre feldobhatja, de mi azt gondoljuk lenne épp elég magyar téma és tehetség is színvonalasabb, és társadalmilag is relevánsabb alkotások, projektek létrehozására.

Ezért úgy döntöttünk, hogy elindítunk egy olyan kezdeményezést, ami válaszokat, megoldásokat kínálhat erre a helyzetre. Ennek érdekében tervezünk létrehozni egy zsidó kulturális kezdeményezéseket támogató alapot, amely további pályázati forrásokból, adományokból reményeink szerint folyamatosan bővülni fog. Első sorban olyan eseményeket, programokat szeretnénk létrehozni, támogatni, amelyek részvételiségre törekednek és egy tágabb közönséget is el tudnak érni.

A jelenleg Zsidó Kultúra 2028 néven futó projekt egy olyan induló alap, ami lehetővé teszi, hogy közösen dolgozzunk, kialakítsuk közös céljainkat, működési formánkat, valamint hogy egy közös platformot hozzunk létre olyan projektek és alkotások felkarolására és bemutatására, amelyek értékeinket képviselik.”

Ez a blog egyrészt az eddigi munka bemutatását, másrészt a hosszabb távú folyamat éppen aktuális állomásainak a dokumentálását és publikussá tételét szolgája.

KissPál Szabolcs, Schönberger Ádám, Susán Eszter