CSS rules to specify families

Projekt név

Gregóczki Réka - Diskont, Tornaterem/Zsinagóga


Év
2020


Alkotók
Gregóczki Réka


A ZSK 2020-as mentorprogram keretében három mentor, Ausztrics Andrea, Don Tamás és KissPál Szabolcs és három metorált alkotó, Gregóczki Réka, Koltay Dorottya Szonja és Pátkai Rozina vett részt. A megvalósult munkákat együttesen 2020. november 5.-én egy kiállítás keretében mutattuk be az Aurórában. A jelen videómunkákat Gregóczki Réka készítette.

Diskont – 2020, Zenta

“A videó alapkoncepciója a helyi (Zenta, Szerbia) zsidókat érintő vagyonelkobzások tényére koncentrál. A második világháború ideje alatt és után számos társadalmi csoport szenvedett a különböző atrocitásoktól. Szerbiában a titói rendszer megszilárdulása okán (is) a helyi lakosok tömegét fosztottak meg személyes vagyonuktól. Az elmúlt rendszerek intézkedései és tragédiái időben olyan közel álltak egymáshoz, hogy nem csak érintkeztek hanem sok esetben átfedésbe is kerültek, így egy kutató vagy művész számára rendkívül nehéz folyamat megállapítani, hogy kit milyen indokkal fosztottak meg a tulajdonától. A helyi zsidóságot ért vagyoni intézkedések okai szintén nehezen nyomon követhetőek a múlt eseményeinek egymásra épülése miatt. A felvételen lévő ház a Köznépi vagyon című videón látható belső udvar külső, homlokzati része, amelynek egykori tulajdonosa Deutsch Vilmos zentai polgár volt. A tulajdonos 74 évesen a családját elveszítve tért vissza Auschwitzból. Magyar nyelven is fennmaradt az a perirat, amely során Deutsch Vilmos az akkori törvények szerint, zsidóként joggal követelte vissza az elkobzott vagyonát. A kérelmét akkor elutasították, így a mai napig is önkormányzati tulajdonban, illetve használatban van Zenta egyik legimpozánsabb polgári épülete. Élő rokon nélkül ma már a visszaszármaztatás is lehetetlen. Deutsch Vilmos végül Izraelbe települt és élete utolsó éveiről nem tudunk semmit. A ház oldalsó épületszárnyába később diskont üzletet nyitottak. A diskont kifejezést a latin discomputus szóból ered. A dis jelentése: nem, illetve valami tagadása. A computus szó jelentése: számol, számít, számít(ott). A szavak ilyen módon történő összeolvasása során a következő kifejezést kapjuk: nem számít, nem számított.”

Tornaterem / Zsinagóga – 2020, Zenta

“Ez a videó egy személyesebb élményen, illetve benyomáson alapul. A felvétel egy téli estén készült a zentai zsinagóga belső terében, amely most tornateremként funkcionál. A fűtésről gondoskodó gázkonvektor a zsinagóga főterébe vezeti a hőt ipari csöveken keresztül, plafon fűtésként. Az épületben ilyenkor esténként teljes csend van és csak a tűz, illetve a gázcsövek megnyugtató pattogása hallható. A felvétel a tűz szimbólumának aspektusaira koncentrál. Ha egy tornateremként gondolunk a helyszínre a kellemes érzéseink megmaradnak, ha egy zsinagógaként tekintünk a jelenet helyszínére a gázfűtésről asszociálhatunk a tűz, illetve a kemence pusztító szimbólumára is, amelyet ha a holokauszttal hozunk összefüggésbe egy egészen más, fájdalmas asszociációt kaphatunk.”